موقعیت جغرافیایی؛ این روستا در ضلع شمال غربی مرکز بخش رودخانه(زیارتعلی) قرار گرفته است که در فاصله ی ۱۵ کیلومتری بخش رودخانه و ۷۰ کیلومتری تا مرکز شهرستان و تا مرکز دهستان ۴ کیلومتر می باشد که از شمال به روستای ابراهیم عالی و از غرب به روستای رزوئیه و از شرق به روستای ماشنگی و از جنوب به رودخانه ی آبی متصل می باشد.

جمعیت؛ طبق آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۵ این روستا دارای ۶۸ خانوار و جمعیت  ۲۱۰ نفر که ۱۱۰ نفر مرد و ۱۰۰ نفر زن می باشد.

وجه تسمیه؛ نام این روستا به دلیل داشتن باغ های سرسبز و آباد به جنت آباد یعنی بهشت سرسبز و آباد شهرت یافته است.

پیشینه تاریخی؛ پیشینه روستای جنت آباد در مکان کنونی بیش از یک قرن می باشد.

آب و هوا؛ این روستا به دلیل قرار گرفتن بین تپه های مجاور و جنگلزار دارای آب و هوای سردرتر در زمستان و هوای خنک تر در تابستان است.البته این میزان دما محسوس نیست و مدام در نوسان است.

وضعیت معیشتی؛ اکثر ساکنین کارگر کم درآمد و روز مزد و بی بضاعت می باشند و زنان بیشتر به صنایع دستی و خوس بافی مشغول می باشند.

قابلیت و مشکلات گردشگری؛ داشتن کرانه رودخانه که میزبان پرنده های مجاور است و همچنین بام روستا از قابلیت های گردشگری به شمار می رود.

آثار تاریخی؛ تونل های کمر کش بستر رودخانه برای حفر کاریز و قنات.